Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki
Instytut Elektroniki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Dorota Dardas
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna
Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
dr inż. Daniel Janczak
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
dr inż. Amelia Staszowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
dr inż. Maciej Szeląg
Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Facebook