Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS
Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Piotr Bartczak
Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Agnieszka Gajewicz
Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
dr inż. Daniel Janczak
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
dr Karol Lemański
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Agnieszka Stępniak-Dybala
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Maciej Szeląg
Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Facebook