Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Komitet Naukowy - Konferencja Nanotechnologia Konferencja Nanotechnologia
>Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Robert Pązik, prof. nadzw. UR
Katedra Biotechnologii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. UMCS
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Agnieszka Nawrocka
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dr hab. inż. Anna Łukowiak
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Dr inż. Marta Grodzik
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr inż. Michał Marzec
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr inż. Daniel Janczak
Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
Dr Agnieszka Gajewicz
Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Dr Tomasz Andryszewski
Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr Karol Lemański
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Dr Marek Kopciuszyński
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Facebook