Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Informacje - Konferencja Nanotechnologia Konferencja Nanotechnologia
16 stycznia 2018 r.19 kwietnia 2018 r. 26 kwietnia 2018 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 27 kwietnia 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 22 maja 2018 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.”
• do 28 maja 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 28 maja 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook