Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Informacje - Konferencja Nanotechnologia Konferencja Nanotechnologia
12 lipca 2018 r.22 listopada 2018 r. 29 listopada 2018 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 30 listopada 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 13 grudnia 2018 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.”
• do 20 grudnia 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2019 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 20 grudnia 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook