II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. odbyła się 22 maja 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.

ArrowArrow
Slider

Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI

Konferencję otworzył wykład Gościa Honorowego:
Dr Agnieszka Piekara – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, która zaprezentowała temat pt. „Czy można osiągnąć sukces w branży nanotechnologicznej w Polsce?”.

Konferencja zgromadziła 20 reprezentantów 9 jednostek naukowych z całego kraju. Uczestnikami Wydarzenia byli przede wszystkim naukowcy i praktycy z zakresu nanotechnologii. Podczas Konferencji mieliśmy okazję spotkać się w akademickim gronie i poddać analizie najnowsze osiągnięcia nanotechnologii oraz wyzwania i oczekiwania stojące przed nią w obliczu zmian zachodzących w XXI w.

Wierzymy, że udział w Konferencji przyczynił się nie tylko do wymiany doświadczeń, ale stał się także inspiracją do dalszych badań. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wydarzenia, szczegółowe informacje już wkrótce!


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
Wczytywanie
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Abstrakty
Redakcja:
Beata A. Nowak
Kamil Maciąg
[link]

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nazdw. UMCS Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr n. med. Ewa Rojczyk Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr Agnieszka Stępniak-Dybala Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
• Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objął:
• Laboratoria.xtech.pl

Facebook