Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.” Konferencja Nanotechnologia

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.
Lublin, 13 grudnia 2018 r.

Harmonogram konferencji

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.”. Celem Konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie nanotechnologii. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny.

Nanotechnologia, jako nauka zajmująca się tworzeniem struktur na poziomie atomów i cząsteczek, wpisuje się w trend miniaturyzacji, który niewątpliwie jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Możliwość wytwarzania nanocząsteczek oraz projektowania złożonych nanostruktur, tak aby wykazywały pożądane właściwości fizyczne, chemiczne, czy też biologiczne pokazuje, jak duży potencjał niesie ze sobą ta nauka. Podczas Konferencji skupimy się nie tylko na szczegółowym ujęciu nanotechnologii, ale będziemy dyskutować również nad jej interdyscyplinarnym charakterem. Wierzymy, że udział w Konferencji przyczyni się nie tylko do wymiany doświadczeń, ale stanie się także inspiracją do dalszych badań.

Zagadnienia tematyczne:
• metody wytwarzania i właściwości nanocząsteczek,
• tworzenie i funkcjonalizacja nanostruktur,
• charakteryzacja nanostruktur,
• właściwości i zastosowanie nanomateriałów,
• bezpieczeństwo wytwarzania, składowania i wykorzystania nanostruktur,
• aspekty etyczne, prawne i społeczne tworzenia oraz wykorzystania nanostruktur,
• komercjalizacja wyników i nowych technologii z zakresu nanotechnologii.

Dziękujemy za zaufanie oraz zapraszamy do udziału w Konferencji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Dr hab. Robert Pązik, prof. nadzw. UR – Katedra Biotechnologii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski
Tytuł wystąpienia: Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek tlenków mieszanych do zastosowań biologicznych

Dr Tomasz Andryszewski – Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Zjawisko samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz jako klucz do wytwarzania nowych struktur elektronicznych

 


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Abstrakty
Redakcja:
Beata A. Nowak
Kamil Maciąg
[link]

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook