Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.” Konferencja Nanotechnologia

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

13 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku. W Konferencji wzięło udział ponad 24 osoby z 16 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Roberta Pązika, prof. nadzw. UR (Katedra Biotechnologii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski) pt.: Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek tlenków mieszanych do zastosowań biologicznych. Drugim Gościem Honorowym Konferencji był dr Tomasz Andryszewski (Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), który zaprezentował temat pt.: Zjawisko samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz jako klucz do wytwarzania nowych struktur elektronicznych.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu, rolnictwa oraz medycyny. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Wydarzenie pozwoliło na wymianę wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki, a także przyczyniło się do aktualizacji wiedzy z zakresu nanotechnologii.

 

ArrowArrow
Slider

 

Komitet Naukowy:
• Dr hab. Robert Pązik, prof. nadzw. UR., Katedra Biotechnologii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski,
• Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. UMCS, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Agnieszka Nawrocka, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
• Dr hab. inż. Anna Łukowiak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
• Dr inż. Marta Grodzik, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Dr inż. Michał Marzec, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Dr inż. Daniel Janczak, Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska,
• Dr Agnieszka Gajewicz, Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
• Dr Tomasz Andryszewski, Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
• Dr Karol Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
• Dr Marek Kopciuszyński, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET,
• Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy MedTube.pl.

 


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Abstrakty
Redakcja:
Monika Maciąg
Kamil Maciąg
[link]

Organizator

Facebook