IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.
Lublin, 13 grudnia 2019 r.

Harmonogram konferencji

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.”. Celem Konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie nanotechnologii. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny.

Nanotechnologia, jako nauka zajmująca się tworzeniem struktur na poziomie atomów i cząsteczek, wpisuje się w trend miniaturyzacji, który niewątpliwie jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Możliwość wytwarzania nanocząsteczek oraz projektowania złożonych nanostruktur, tak aby wykazywały pożądane właściwości fizyczne, chemiczne, czy też biologiczne pokazuje, jak duży potencjał niesie ze sobą ta nauka. Podczas Konferencji skupimy się nie tylko na szczegółowym ujęciu nanotechnologii, ale będziemy dyskutować również nad jej interdyscyplinarnym charakterem. Wierzymy, że udział w Konferencji przyczyni się nie tylko do wymiany doświadczeń, ale stanie się także inspiracją do dalszych badań.

Zagadnienia tematyczne:
• metody wytwarzania i właściwości nanocząsteczek,
• tworzenie i funkcjonalizacja nanostruktur,
• charakteryzacja nanostruktur,
• właściwości i zastosowanie nanomateriałów,
• bezpieczeństwo wytwarzania, składowania i wykorzystania nanostruktur,
• aspekty etyczne, prawne i społeczne tworzenia oraz wykorzystania nanostruktur,
• komercjalizacja wyników i nowych technologii z zakresu nanotechnologii.

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play ⤵

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Lublin, 13 grudnia 2019 r.

💫 Zapraszamy do udziału w Konferencji! 💫http://www.konferencja-nanotechnologia.pl/

Opublikowany przez Konferencja Nanotechnologiczna Poniedziałek, 28 października 2019

Dziękujemy za zaufanie oraz zapraszamy do udziału w Konferencji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Nanostruktury tlenków szeroko-przerwowych i ich zastosowania

dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS – Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie nanoporowatego grafenu w separacji mieszanin

prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski – Katedra Inżynierii Molekularnej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
Tytuł wystąpienia: Zimna plazma – nowa jakość w rozwoju nanotechnologii

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. Abstrakty
Redakcja:
Monika Maciąg
Kamil Maciąg
[link]

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator


Facebook